maandag 1 april 2013The origin of art, Kunstlabor Artoll, Bedburg Hau

Drie op elkaar aansluitende projectweken met drie geconcentreerde presentaties van werk-in-situ gemaakt door studenten, alumni en professionals. Er wordt gewerkt vanuit inspiratie vanuit de locatie en de dynamiek van de groep.
Dit brengt mogelijk een vernieuwing van denkbeelden over de totstandkoming van kunst en de kunst zelf. Tevens biedt het mogelijkheid tot het leggen van nieuwe relaties en verbindingen tussen studenten, alumni en professionals. 
verblijf 7x 24 uur incl. eten, slapen, werken op 1 locatie,
Bedburg-Hau in Duitsland (vlak bij Kleef en Nijmegen)

Door middel van film en een boek wordt het proces van het ontstaan van kunst bij kunstenaars zichtbaar en inzichtelijk gemaakt. Dit wordt aangeboden via deze site, sociaal media, via scholen, via museumwinkels en de academie ArtEZ, en evt. documentaire filmfestivals

Motivatie organisatoren:
Vanuit de ervaringen van de beroepspraktijk registreren we behoefte aan uitwisseling met vakgenoten qua kennis over het vak, kennis over het ondernemerschap en qua ontwikkeling van nieuwe projecten. Ook is het goed om een wisselwerking op gang te brengen tussen vakmensen die al lang in het vak zitten en jonge mensen die net beginnen. Dit ter motivatie, stimulering en evt. ook voor praktische hulp over en weer.
De berichtgeving en het beeld dat nu gevormd wordt door de maatschappij over beeldend kunstenaars is niet altijd positief. Men ziet niet wat het totale vak inhoudt, qua creatief proces is er weinig zicht, begrip en soms ook weinig respect voor dit deel. Dat het beeldend vak ook echt een professie inhoudt, waarin niet enkel het ambacht, de techniek en de marketing een rol speelt maar vooral ook het proces van inspiratie, brainstormen, concept bedenken en de creatie vorm geven, dat willen we met dit project voor zowel de deelnemers als de buitenwacht inzichtelijk maken.
  
Er wordt gestreefd naar een groot platform zoals (lokale/ landelijke) tv, short movie festival om breed publiek te kunnen bereiken. De publicatie en d.v.d willen we ook weid verspreiden richting bibliotheken, academies, musea, scholen en aan geïnteresseerden via de website, deelnemers en bezoekers van de exposities.
Op deze wijze willen we de beeldvorming over kunst en kunstenaars ‘refreshen’. En kunstenaars inspireren zich open te stellen voor collega's en samenwerkingen en academies prikkelen om andere manieren van 'les' te introduceren.
Het project wordt gedragen door alle deelnemers, de film wordt gemaakt door Sido Lanters, de vormgeving van het boek door een alumnus van ArtEZ


Carel Lanters, kunstenaar
c.lanters@gmail.com 06-44812155
Lieuwke Loth, kunstenaar

data project 2013:
week 1: 8- 14 april  +/- 15 studenten (ArtEZ Arnhem/ Enschede) met Jan Wierda, docent AKI Enschede
expo 14 april van werkweek 1 en rondleiding voor groep 2
week 2: 14 - 21 april +/- 7 alumni 
expo 21 april van werkweek 2 en  rondleiding voor groep 3
week 3: 21 -28 april 7 professioneel werkende kunstenaars
expo 28 april voor groep 1, 2, 3 van werkweek 3

Geen opmerkingen:

Een reactie posten